Slovak | English | Deutsch

Zásady pre správnu aplikáciu náteru

Niekoľko užitočných rád:

  • Pred samotnou aplikáciou farby, lazúry, laku, penetrácie je dôležité očistiť si povrch, odstrániť špinu, mastnotu a prach
  • Tesne pred aplikáciou je potrebné náterovú látku dobre premiešať
  • Treba zabezpečiť primeranú dobu schnutia náteru, prípadne ak je nevyhnutné aplikovať viac náterov je dôležité dodržiavať dostatočný časový odstup aplikácie ďalšieho náteru
  • Pri zvýšených požiadavkách na vzhľad lakovaného povrchu je potrebné prvý náter po zaschnutí zľahka prebrúsiť a znovu aplikovať ďalší náter
  • Po aplikácií oleja na drevo alebo kameň sa po dobe 10 – 20 minúť nevsiaknutý olej zotrie handričkou
  • Aplikačná teplota pri vodou riediteľných farbách nesmie klesnúť pod 100C, pri polyuretánových a syntetických farbách teplota musí byť minimálne 150C a pri olejoch sa odporúča aplikačná teplota od 100C do 30 0C
  • Pri skladovaní náterových látok, či ide o syntetické, vodou riediteľné, polyuretánové farby a iné farby a laky alebo oleje musíme dbať na to, aby nezmrzli. Treba zabezpečiť vhodné skladovanie na suchom, tmavom a dobre vetranom mieste, kde je minimálna skladová teplota 100C
  • Použitú farbu nevylievajte ani neodhadzujte do zložiek životného prostredia, použitý obal a farbu odovzdajte na zbernom mieste
  • Drevo a výrobky z neho ktoré sú vystavené vysokej vlhkosti by malo byť chránené fungicídnym prípravkom Fungonit alebo Krovsan
Zásady pre správnu aplikáciu náteru

2017-10-03 12:23:13

Alpin olej - ochrana dreva

Alpin olej - ochrana dreva

Prestavujeme vám nové výrobky z rady ALPIN, ktoré posúvajú ochranu dreva na vyššiu úroveň. ALPIN Olej je špeciálny prírodný olej vhodný na ošetrenie ako konzervačný a preventívny prostriedok.

Čítaj celý článok

2015-07-07 14:38:42

Solivar Prešov

Solivar Prešov

Obnova Solivaru Prešov, národnej kultúrnej pamiatky, kde sa drevené časti konštrukcií nezaobišli bez ochranných náterov Krovsan a HR Prof, ktoré sú zárukou zvýšenej odolnosti dreva voči škodcom a požiarom.

Čítaj celý článok

2015-06-18 14:12:42

Krásna Hôrka odolnejšia

Krásna Hôrka odolnejšia

Obnova ohňom zničeného hradu Krásna Hôrka prebiehala s použitím nášho špičkového výrobku HR Prof, ktorý znižuje šírenie požiaru a predlžuje odolnosť drevených konštrukcií voči priamemu ohňu. Neostáva nám, len veriť, že zrekonštruovanú Krásnu Hôrku nepostihne osud dvakrát.

Čítaj celý článok

2013-08-12 14:09:01

Zákaznícky servis

FAQ - Otázky a odpovede

Zostavili sme sumár najčastejších otázok a odpovedí na použitie našich produktov. Ak hľadáte riešenie svojho projektu - najmä ohľadom ochrany a povrchovej úpravy dreva - kontaktujte nás. Zo skúsenosťami z praxe sa radi podelíme.

Čítaj celý článok


x

Firemný deň